കാതിന് ഇമ്പവും കണ്ണിന് ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി ഫഹദ് അഭിനയിച്ച വരത്തനിലെ ഒരു ഗാനം കാണാം

  0
  962

  കാതിന് ഇമ്പവും കണ്ണിന് ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി ഫഹദ് അഭിനയിച്ച വരത്തനിലെ ഒരു ഗാനം
  അമൽ നീരദ് എന്നും പുതുമകൾ തന്നിട്ടേ ഉള്ളു ഈ ഗാനവും അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here